#slovenčina

SLOVENČINA: Ako je to s medzerami pri spojovníku a pomlčke?

O tom, ako sa správne píšu medzery v rôznych príkladoch, hovorí norma STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností.

SLOVENČINA: Naozaj to dáme?

Zdá sa, že nový význam slovesa dať k nám prišiel z češtiny, kde je v obehu už dlhšie a zakorenil sa hlbšie.

SLOVENČINA: Ako môže byť niekto rád za vydreté tri body?

Prídavné meno rád (používané zväčša ako príslovka) sa v slovenčine s predložkou za nespája.

SLOVENČINA: Prečo mi moderný čechizmus nemôže prísť slovenský?

Často sa stretávame s výrazmi typu: príde mi to ako amaterizmus; príde mi to od nich ľahkovážne a nezodpovedné; príde mi naozaj zaujímavé, že...;

SLOVENČINA: Predložka pre - kedy vyhadzuje z textu na alebo po

Kým v prípade predložky k sme cítili najmä vplyv nemčiny či češtiny, predložka pre je typická pre angličtinu.

V škole slovenčiny v Chicagu sa rodný jazyk rodičov učia desiatky detí

Víziou školy je naučiť deti plynule čítať, písať a vedieť sa dorozumieť po slovensky.

SLOVENČINA: Predložka k - vo väzbách slovies

Preventívnym opatrením je pozerať sa na predložku "k" v účelových spojeniach a predmetových väzbách s prezumpciou viny a uvažovať, či sa náhodou nenatíska na úkor slovenských variantov na alebo do.

SLOVENČINA: Predložka k - pri vyjadrovaní účelu

Predložka k sa zvykne presadzovať na úkor preložiek na a do. Deje sa to najmä v situáciách, keď chceme vyjadriť účel, a tiež v predmetových väzbách slovies.

SLOVENČINA: Ako u nás cudzie slová zdomácnili

Nenosíme obľúbené jeansy, ale džínsy. Hráme florbal, nie floorball, dáme si záležať, aby sme mali dobrý mejkap, nie make-up.

SLOVENČINA: Kedy používame keď a kedy?

Kedy ako opytovaciu príslovku, zameranú na časový úsek či bod, používame v otázkach.